TYKS-ERVA alueellinen luottamusmiespäivä hybridinä 7.10.2021
7.10.2021 8:30 - 16:00 | Hotelli Wiklund, Eerikinkatu 11 tai etäosallistuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:19.9.2021 | Ilmoittautunut: 9

Maksut

Ateriakorvaus 25,70 €
Ei maksua (etäosallistuminen, liiton toimihenkilö) 0,00 €